Demurrage, overliggedagspenger, godtgjørelse til rederen (bortfrakteren) fra befrakter fordi skipet blir liggende i havn utover den tid som er fastsatt i certepartiet. Se liggetid.