Haagreglene, et sett regler om konnossementers innhold og om ansvar under konnossement, vedtatt i Haag 1921, og med små endringer i konvensjons form i Brussel 1924. Reglene er senere endret ved en protokoll til konvensjonen, vedtatt i Brussel 1968, de såkalte Visbyregler. Konvensjonens regler med endringer omtales som Haag-Visby-reglene. Se konnossement.