Off-hire, (om skip), den tid et tidsbefraktet skip er ute av drift som følge av hindringer på skipets (rederens) side, f.eks. reparasjonsopphold, havari, streik om bord. Tidsfrakt (hire) kan ikke kreves for den tid som da går tapt, man sier at skipet er off-hire.