Visby sjørett, en samling sjørettsregler, antagelig fra 1400-tallet. Har fått navn etter handelsbyen Visby på Gotland, men bygger på de franske Rôles d'Oleron og på nederlandsk og tysk rett. Visby sjørett fortrengte helt de eldre nasjonale sjørettsregler i Norden, og fikk stor betydning for den senere utvikling av nordisk sjørett.