Consolato del mare, samling sjørettssedvaner m.m., antagelig fra 1300-tallet. Vant innpass ved de fleste sjørettsdomstoler i byene ved Middelhavet og har hatt stor innflytelse på ettertidens europeiske sjørett.