Haag-Visby-reglene er et sett regler om konnossementers innhold og om ansvar under konnossement. Konnossement er et av sjøtransportens og den internasjonale varehandelens viktigste dokumenter.

De såkalte Haagreglene, ble vedtatt 1921, og med små endringer i konvensjons form 1924. Etter hvert er konvensjonen blitt ratifisert eller tiltrådt av et stort antall stater. I norsk rett ble reglene innført i 1938 ved en særskilt konnossementslov. En begrenset revisjon ble gjennomført ved en protokoll til konvensjonen, vedtatt 1968, de såkalte Visbyreglene. Konvensjonens regler med endringer omtales som Haag-Visby-reglene. Oppslutningen om protokollen av 1968 har vært nokså svak. I 1973 ble sjøloven av 1893 brakt i overensstemmelse med reglene i den reviderte konvensjonen.

Haag-Visby-reglene har blitt ansett for å være et praktisk og rimelig kompromiss mellom vareeier- og rederinteressene. Transportøren fritas alltid for ansvar hvis det føres bevis for at tapet eller beskadigelsen av godset ikke skyldes feil eller forsømmelse av ham selv eller hans folk. Transportøren fritas videre for ansvar hvor tapet skyldes hans folks feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skipet (nautiske feil), og hvor tapet er voldt ved brann som ikke skyldes ham selv. Ansvaret er dessuten begrenset til et visst beløp.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg