skipskontroll

Skipskontroll, sjødyktighetskontroll av skip. Ifølge sjødyktighetsloven av 9. juli 1903 er alle norske skip på minst 50 brt undergitt offentlig kontroll med hensyn til alle forhold som betinger eller kan innvirke på sjødyktigheten. Skip under 50 brt, men med en største lengde på 15 m eller mer, er undergitt kontroll under byggingen. Også ellers kan det bestemmes at skip under 50 brt skal være undergitt kontroll; slik bestemmelse er bl.a. truffet for fiskefartøyer og for passasjerfartøyer.

Skipskontrollen ledes av Sjøfartsdirektoratet. Skipskontrollen er dels en forebyggende, dels en tilbakevirkende kontroll. Enkelte sider av den forebyggende kontrollen er overlatt til visse anerkjente klassifikasjonsselskaper, se skip (skipsklassifikasjon). Se også sjøfartsinspektør.

Når et skip (eller en del av et skip) finnes å være i forskriftsmessig stand, utstedes et tilsvarende sertifikat (fartssertifikat, sikkerhetssertifikat, passasjersertifikat m.m.); sertifikatene må senere fornyes periodisk etter nye besiktigelser. Foruten ved disse regelmessige besiktigelser kan skipskontrollen foregå til enhver rimelig tid.

Hvis et skip ansees usjødyktig, kan det tilbakeholdes inntil manglene er avhjulpet. En beslutning om tilbakeholdelse kan rederen kreve prøvd ved rettslig skjønn. Slikt skjønn må være avholdt hvis rederen senere vil holde staten ansvarlig for tap som følge av at skipet er blitt holdt tilbake uten rimelig grunn.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg