tidsbefraktning

Tidsbefraktning, en form for befraktning som karakteriseres ved at frakten skal betales per tidsenhet, uten hensyn til hvilke reiser skipet utfører, og uten hensyn til om skipet har last om bord eller ikke. I de typiske tilfeller sluttes avtale om tidsbefraktning for et visst tidsrom, f.eks. for 6 mnd. eller et par år; også slutninger for 10 år eller mer forekommer, særlig i tankfarten. I befraktningstiden kan befrakteren dirigere skipet på de reiser han ønsker innen nærmere avtalte områder. Især ved langvarige tidsbefraktninger blir det tillatte fartsområde angitt meget vidt (world wide limits), idet det bare tas forbehold for farvann hvor skipets kaskoforsikring ikke gjelder. Tidsbefraktning kan også gjelde én eller flere bestemte reiser; et linjerederi tar f.eks. et skip på tidscerteparti for én eller flere nærmere angitte rundreiser. Sammenlignet med reisebefraktning gir tidsbefraktning bortfrakteren (rederen) den fordel at han fritas for det meste av forsinkelsesrisikoen, f.eks. risikoen for forsinkelse pga. dårlig vær, sen ekspedering i havn el.l.

Regler om tidsbefraktning finnes i sjøloven av 24. juni 1994 §§ 372–394. De er på de fleste punkter fravikelige, og i praksis er de utførlige, trykte certepartiformularer avgjørende for rettsforholdet mellom partene, se certeparti.

Bortfrakteren skal sørge for at skipets tilstand, bemanning og utrustning fyller de krav som stilles i alminnelig fraktfart i det fartsområde som avtalen gjelder for. Et unntak gjelder for brensel og vann til skipets maskiner; det må tidsbefrakteren sørge for. Han må også bære utgifter som påløper i forbindelse med den enkelte reise, f.eks. utgifter til lasting, stuing og lossing.

Frakten, såkalt tidsfrakt, stipuleres ofte til et visst beløp per dødvekt tonn per måned, og påløper bare for den tid skipet står til befrakterens rådighet. For tid som går tapt pga. havari, reparasjon eller andre forhold på bortfrakterens side, betales ikke frakt.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg