FAS, (fork. for eng. Free Alongside Ship, 'fritt til skipssiden'), kontraktsklausul som særlig nyttes i trelastbransjen og medfører at selgeren må besørge og bekoste forsendelsen av varen frem til skipssiden (på kaien eller i lektere) og bære risikoen til dette er skjedd. Kjøperen må skaffe skipsrom. Se Incoterms.