YAR, regler om hvilke skader og omkostninger som skal henføres til felleshavari, og om fordelingen av disse tap på de interesser som var i risiko ved havariet (skip, frakt og last). Se felleshavari.