fraktavtale

Artikkelstart

Fraktavtale er en avtale hvor noen påtar seg å bringe gods eller personer med skip fra ett sted til et annet. Regler om slike avtaler finnes i sjøloven av 24. juni 1994 del IV.

Det skilles mellom tre hovedttyper fraktavtaler:

Fraktavtaler skiller seg fra avtaler om leie av tomt skip, såkalt bare-boat-charter, hvor den som leier blir reder av skipet. Heller ikke slepeavtaler er fraktavtaler.

Stykkgods

Stykkgodstransport er at et skip avtaler å frakte stykkgods til sjøs for flere avsendere. Avtalevilkårene skrives i et transportdokument, i utenriksfart som regel et konnossement, i norsk kystfart et sjøfraktbrev. Avtalepartene kalles transportør og sender. Sjølovens kapittel 14 har detaljerte regler for levering av gods, transport og erstatning.

Befraktning av skip

Befraktning av skip er en fraktavtale hvor noen leier et skip for frakt. Befraktning skiller seg fra såkalt bare-boat-charter, leie av tomt skip, hvor den som leier blir reder av skipet.

Ved inngåelsen av avtale om befraktning av skip utferdiges et avtaledokument som kalles certeparti; avtalene gjelder normalt et helt skip, men kan også gjelde en del av et skips transportkapasitet (delbefraktning).

Det skilles mellom tre typer befraktning av skip:

Avtalepartene kalles bortfrakter (transportør) og befrakter. Bortfrakter er den som påtar seg å frakte noe. Hvis bortfrakteren ikke eier, men har leid skipet kalles denne for frembortfrakter eller underbortfrakter.

Avtale om passasjerer og reisegods

Avtaler om transport av passasjerer og reisegods (passasjerbefordring) behandles i et eget kapittel i sjøloven. Kapittelet inneholder dels regler om partenes gjensidige plikter og rettigheter, dels bestemmelser om bortfrakterens (rederens) ansvar for tap som voldes passasjeren under befordringen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Falkanger, Thor & Hans Jacob Bull: Innføring i sjørett, 6. utg., 2004, isbn 82-90260-46-6, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg