Isklausul, vanlig klausul i fraktavtaler for skip (certepartier og konnossementer); regulerer partenes rettsstilling hvor ishindringer volder vesentlige forsinkelser eller gjør det umulig å utføre den avtalte reise.