Journaler er i skipsfarten de dekks-, maskin- og oljedagbøker som skal føres om bord på skip. Se dagbok (sjøfart) og loggbok.