De dekks- og maskindagbøker som skal føres om bord på skip, omtales undertiden som journaler. Se dagbok (sjøfart) og loggbok.