Dødfrakt, frakt for ikke innlastet gods. Se reisebefraktning.