Hamburgreglene

Artikkelstart

Hamburgreglene, regler om sjøtransport av gods vedtatt i konvensjons form på en FN-konferanse i Hamburg 1978. Konvensjonen gir regler om transportørens ansvar for godset, om konnossementer og om verneting i lasteskadesaker. Den er ment å skulle avløse konnossementskonvensjonen av 1924 (Haagreglene) med protokollen av 1968 (Visbyreglene) (se Haag-Visby-reglene). Konvensjonen trådte i kraft 1992. Men det er hovedsakelig utviklingsland som har tiltrådt den; de største sjøfartsstater, derunder de nordiske, har (per 2021) ikke ratifisert konvensjonen. Sjøloven av 24. juni 1994 legger imidlertid i kapittel 13 om stykkgodstransport konvensjonens regler til grunn, så langt de ikke er i strid med Norges konvensjonsforpliktelser under Haag-Visby-reglene.

Bakgrunn

Haagreglene trengte etter manges mening en langt mer gjennomgripende revisjon enn protokollen av 1968. I 1978 ble det vedtatt en ny internasjonal konvensjon om sjøtransport av gods, de såkalte Hamburgreglene. Disse vil på en rekke punkter føre til en skjerpelse av transportørens ansvar. Fritagelsen fra ansvar for nautiske feil er sløyfet, og brannunntaket er redusert til en bevisbyrderegel. Det preseptoriske (ufravikelige) ansvar, som etter Haagreglene bare gjaldt fra lasting til lossing, gjelder nå for hele den periode hvor godset er i transportørens varetekt, og for transporter så vel fra som til en konvensjonsstat. Adgangen til å treffe avtaler om hvor en tvist om transportansvar kan reises (vernetinget) er sterkt begrenset; eieren av godset skal således alltid kunne gå til søksmål mot transportøren i laste- og lossehavnen og på det sted hvor transportavtalen ble sluttet.

Oppslutning

Oppslutningen om 1978-konvensjonen har hittil vært svak; de større sjøfartsstater, derunder de nordiske stater, har ikke godtatt den. Ved den lovrevisjon som resulterte i lov om sjøfarten av 24. juni 1994, er imidlertid konvensjonens regler lagt til grunn i kapittel 13 om stykkgodstransport, så langt de ikke er i strid med Norges konvensjonsforpliktelser under Haag-Visby-reglene. Disse reglene gjelder bare internasjonale transporter. For norsk innenriks sjøtransport har loven oppstilt enkelte avvikende regler, senest ved en tilleggslov av 1996 til sjøloven, hvor reglene for innenriks sjøtransport er bragt på linje med de regler som gjelder for vei- og jernbanetransport.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg