Comité maritime international, internasjonal forening med formål å virke for ensartet sjørettslovgivning i de forskjellige stater, stiftet 1897 etter belgisk initiativ. Hovedsete i Antwerpen; underavdelinger i en rekke land, i Norge Den norske sjørettsforening, stiftet 1899. En rekke internasjonale sjørettskonvensjoner er blitt til etter initiativ og forarbeider av foreningen, bl.a. konvensjoner om skipssammenstøt, berging, konnossementer, rederansvar og sjøpant.