Havari, (over mnty. fra fr., muligens eg. arabisk), sjøskade, skibbrudd. Man sondrer i sjøretten mellom felleshavari og partikulært havari. Partikulært havari er ethvert hendelig tap eller beskadigelse av skip eller ladning og de ekstraordinære omkostninger som påløper som følge av tapet eller beskadigelsen; videre oppofrelser som ikke er foretatt til felles frelse og som derfor ikke er felleshavari (f.eks. bergelønn for skip i ballast eller oppofrelser som bare er foretatt for å redde ladningen). Disse hendelige skader eller utgifter eller partikulære oppofrelser vil i stor utstrekning bli erstattet av assurandører av skip, frakt og ladning.