No cure, no pay, eg. «uten helbredelse, ingen betaling». I læren om berging henspiller uttrykket på regelen i sjøloven av 24. juni 1994 § 443 om at bergelønnen ikke må settes høyere enn verdien av det bergede. Går skip og last tapt til tross for iherdige forsøk på berging, har altså bergerne ikke noe krav på bergelønn.