Sjøfartsinspektør, (før 1977: skipsinspektør), tjenestemann under Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsinspektørene etterforsker sjøulykker, alvorlige personulykker og eventuelle straffbare forhold i forbindelse med skips drift, navigering og sjødyktighet. Sjøfartsinspektøren skal varsles til alle sjøforklaringer; han har politi- og påtalemyndighet i alle saker som gjelder skips sjødyktighet, men kan ikke avgjøre spørsmålet om tiltale. Det finnes (2009) sjøfartsinspektører i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Se også skipskontroll.