Forvaltningsrett

Fagansvarlig

Jan Fridthjof Bernt

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 49 artikler: