Forvaltningsrett er rettsreglene om den offentlige forvaltningen, det vil si den virksomheten som utøves av organer for stat eller kommune og som ikke er lovgivning eller rettspleie. Hele artikkelen