Skjenkebevilling, offentlig tillatelse til å skjenke alkoholholdige drikker. Skjenking vil si bedrive salg av alkohol som drikkes på stedet. Bevilling gis av kommunen til den som driver virksomheten. Bevillingen kan gis til både fysiske og juridiske personer. For hver bevilling må det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndighetene.