kunngjøring

Artikkelstart

Kunngjøring, meddelelse fra det offentlige eller private til allmennheten eller en større krets adressater. Kunngjøring har i tidens løp foregått på forskjellig vis, fra meddelelser ved budstikke, bauner eller trommeslag, ved høytlesning på tinget, kirkebakken eller fra prekestolen, frem til nåtidens meddelelser gjennom kringkasting, aviser og oppslag, flyveblad, annonser, masseutsendelser, på nettsider, SMS eller andre elektroniske plattformer.

Faktaboks

Også kjent som
offentlig

Lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 fastsetter at grunnlovsbestemmelser, lover, provisoriske anordninger og Stortingets skattevedtak skal kunngjøres her. I forvaltningsloven av 10. februar 1967 er fastsatt at også forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend.

I henhold til lov av 11. oktober 1946 utgis Norsk lysingsblad (tidligere Norsk kundgjørelsestidende). Her kunngjøres proklamaer, innkallelser, visse stevninger, varsel om tvangsauksjoner, ledige embeter og andre stillinger, anmeldelser til Foretaksregisteret, forskjellige meddelelser vedkommende aksjeselskaper og så videre. Unnlatelse av å etterkomme foreskreven kunngjøring i Norsk lysingsblad vil i alminnelighet medføre at de tilsiktede rettsvirkninger ikke oppnås eller at det ellers inntrer skadelige rettsfølger.

Det var tidligere også tallrike offisielle eller halvoffisielle kunngjøringsblad som inneholdt kunngjøringer fra særskilte offentlige institusjoner, direktorater, råd, sammenslutninger og så videre, for eksempel Pristidende (1940–93), Norsk tidende for det industrielle rettsvern og Norsk patenttidende.

I domstolsprosessen brukes kunngjøring i noen sammenhenger som alternativ til forkynning overfor den enkelte. Se for eksempel domstolsloven § 181 om forkynnelse av stevning ved kunngjøring i Norsk lysingsblad og andre blad, og tvisteloven § 35-5 om kunngjøring av gruppesøksmål.

I tvangsloven § 8-24 er det fastsatt at tvangsauksjoner skal kunngjøres med minst tre dagers varsel.

I forvaltningssaker kan kunngjøring benyttes som alternativ til underretning til parten, hvor dette ikke er praktisk mulig. I forvaltningsloven § 29 er fastsatt at klagefrist løper i så fall fra kunngjøring er foretatt, men hvis parten ikke kan lastes for ikke å ha skaffet seg kunnskap om vedtaket, vil det kunne gis såkalt «oppreisning» for oversittelse av klagefristen.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg