Kunngjøring, meddelelse offentliggjort av en myndighet. Offentlig kunngjøring har i tidens løp foregått på forskjellig vis, fra meddelelser gjennom budstikke, baune, ved trommeslag, gjennom høytlesning på tinget, kirkebakken eller fra prekestolen, til nåtidens skriftlige meddelelser gjennom aviser og oppslag og muntlig gjennom kringkasting.

Lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 bestemmer at Norsk Lovtidend skal inneholde grunnlovsbestemmelser, lover, provisoriske anordninger, Stortingets skattevedtak og det som med lovhjemmel er påbudt kunngjort i Norsk Lovtidend. Etter forvaltningsloven av 10. februar 1967 skal også forskrifter i alminnelighet kunngjøres i Norsk Lovtidend.

I henhold til lov av 11. oktober 1946 utgis videre Norsk lysingsblad (tidligere Norsk kundgjørelsestidende). Her kunngjøres proklamaer, innkallelser, visse stevninger, varsel om tvangsauksjoner, ledige embeter og andre stillinger, anmeldelser til Foretaksregisteret, forskjellige meddelelser vedkommende aksjeselskaper og så videre. Unnlatelse av å etterkomme foreskreven kunngjøring i Norsk lysingsblad vil i alminnelighet medføre at de tilsiktede rettsvirkninger ikke oppnås eller at det ellers inntrer skadelige rettsfølger.

Det var tidligere også tallrike offisielle eller halvoffisielle kunngjøringsblad som inneholdt kunngjøringer fra særskilte offentlige institusjoner, direktorater, råd, sammenslutninger og så videre, for eksempel Pristidende (1940–93), Norsk tidende for det industrielle rettsvern og Norsk patenttidende.

I domstolsprosessen brukes kunngjøring i noen sammenhenger som alternativ til forkynning overfor den enkelte. Se for eksempel domstolsloven § 181 om forkynnelse av stevning ved kunngjøring i Norsk lysingsblad og andre blad, og tvisteloven § 35-5 om kunngjøring av gruppesøksmål.

I tvangsloven § 8-24 er det fastsatt at tvangsauksjoner skal kunngjøres med minst tre dagers varsel.

I forvaltningssaker kan kunngjøring benyttes som alternativ til underretning til parten, hvor dette ikke er praktisk mulig. I forvaltningsloven § 29 er fastsatt at klagefrist løper i så fall fra kunngjøring er foretatt, men hvis parten ikke kan lastes for ikke å ha skaffet seg kunnskap om vedtaket, vil det kunne gis såkalt «oppreisning» for oversittelse av klagefristen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.