Stortingets ombud for forvaltningen er det samme som Sivilombudet.