Bemyndigelse, (mest jur.), gi bemyndigelse, det å utstyre med myndighet, med fullmakt; autorisere.