forvaltningsdomstoler

Artikkelstart

Forvaltningsdomstoler er særskilte domstoler som har til oppgave å prøve offentlige forvaltningsorganers handlinger og vedtak, avgjøre tvister mellom offentlige organer (blant annet kommunale) med mer.

Faktaboks

Uttale
forvˈaltningsdomstoler

Slike domstoler finnes blant annet i Sverige, Finland, Frankrike og Tyskland. I Norge har vi derimot, på samme måte som i for eksempel i Danmark og USA, holdt fast ved prinsippet om at også tvist om forvaltningsvedtak skal behandles av de ordinære domstolene.

Enkelte overordnede forvaltningsorganer har et mer eller mindre domstollignende preg, som Trygderetten, (se lov 16.12.1966 nr. 9), Diskrimineringsnemnda (se lov nr. 50, 2017), fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker (se Barnevernloven – lov nr. 100 1992 – kapittel 7, og Helse- og omsorgstjenesteloven – lov nr. 30 2011 – kapittel 10), Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA (se Anskaffelsesloven – lov nr. 73 2016 § 11), Markedsrådet (se Markedsføringsloven – lov nr. 2, 2009 § 37).

Felles for disse er at avgjørelser treffes av et kollegialt organ som ikke kan instrueres eller overprøves av overordnet statlig myndighet. Men spørsmål om gyldigheten av vedtak i disse organene kan bringes inn for de alminnelige domstolene til prøving, på samme måte som andre forvaltningsvedtak (se Barnevernloven § 7-24 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-7), for vedtak av Diskrimineringsnemnda for Oslo tingrett (se Diskrimineringsombudsloven § 16).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg