Forvaltningsrett, rettsreglene om den offentlige forvaltning, det vil si den virksomhet som utøves av organer for stat eller kommune og ikke er lovgivning eller rettspleie.

De viktigste forvaltningsfunksjoner er å sørge for den ytre og indre sikkerhet (forsvarsvesen, politi- og påtalemyndighet), vareta forbindelsen med fremmede makter (utenriksforvaltning), dra omsorg for befolkningens åndelige og materielle velferd (kirke- og undervisningsvesen, sosiale og helsemessige tiltak, penge-, finans-, skatte- og næringsvesen), samt i det hele å gjennomføre de bestemmelser som er gitt i lovene, for eksempel ved å gi de utfyllende regler som er nødvendige. Forskjellige oppgaver er under statens tilsyn og kontroll lagt til kommunalforvaltningen.

I den alminnelige forvaltningsrett behandles blant annet reglene om forvaltningens forhold til lovgivning og rettspleie, om forvaltningsvedtak og deres rettsvirkninger, om ugyldige forvaltningsavgjørelser med mer. Den spesielle forvaltningsrett behandler de rettsregler som bare gjelder for de enkelte forvaltningsgrener, for eksempel skatte- eller trygdeforvaltningen.

Den alminnelige forvaltningsrett gir prinsipper og regler om lovhjemmel og stiller krav om saklige hensyn ved avgjørelser og likebehandling av borgerne. Generelle regler om saksbehandlingen i forvaltningen er gitt i forvaltningsloven og om allmennhetens innsyn i forvaltningens saksdokumenter i offentleglova.

Avgjørelser i strid med lov eller andre rettsregler, som mangler nødvendig hjemmel i lov eller annet gyldig rettsgrunnlag, eller med vesentlige svikt i behandlingsmåten, kan bli ugyldige.

Kontroll med forvaltningsorganer utøves av overordnede forvaltningsorganer, av Sivilombudsmannen, av Riksrevisjonen, av Stortinget, og av domstolene.

  • Eckhoff, Torstein & Eivind Smith: Forvaltningsrett, 8. utg., 2006, isbn 978-82-15-00990-2, Finn boken
  • Frihagen, Arvid, Jan Fridthjof Bernt & Ørnulf Rasmussen: Frihagens forvaltningsrett, b. 1: Innledning til forvaltningsretten, [...], 2003, Finn boken
  • Graver, Hans Petter: Alminnelig forvaltningsrett, 3. utg., 2007, isbn 978-82-15-01148-6, Finn boken
  • Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg., 2014, 721-45, isbn 978-8215019925. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.