Diskresjonær, som er undergitt skjønn; særlig om en forvaltningsmyndighets rett og plikt til innenfor gjeldende lov å treffe avgjørelser etter eget skjønn. Se forvaltningsskjønn.