Regler om begravelse finnes i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7. juni 1996.

Kirkegård. I hver kommune skal det være en eller flere kirkegårder av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning. Kirkegård skal i alminnelighet anlegges i hvert sogn og i nærheten av en kirke, men de er åpne for alle, uansett religion eller livssyn. Den norske kirke og registrerte trossamfunn som er virksomme på stedet, skal gis anledning til å vigsle kirkegård eller deler av den. Kommunen har det økonomiske ansvaret for kirkegården, og kirkelig fellesråd har på vegne av fellesskapet forvaltningsansvaret. Begravelsen skjer på kirkegården dersom ikke den døde blir brent, eller dersom ikke fylkesmannen har gitt tillatelse til at begravelsen foretas utenfor kirkegården. Kultur- og kirkedepartementet gir regler om kirkegårdenes utforming og utstyr, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister m.m.

Siden 1805 har det vært forbudt å innrette gravsteder i kirkene.

Gravferd, kremasjon og begravelse. Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Foreligger det ikke erklæring, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden. Ved uenighet treffer kommunen avgjørelse. Gravlegging skal skje senest åtte dager etter dødsfallet.

Den som har fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring treffe bestemmelse om kremasjon. Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest åtte dager etter dødsfallet. Asken samles i en urne og begraves på kirkegård eller settes i godkjent rom (kapell, urnehall). Med samtykke fra fylkesmannen kan en urne også oppbevares på annen måte. Ved kremasjon skal gravlegging skje senest seks måneder etter dødsfallet.

Grav og gravminne. Det skal i alminnelighet ikke betales noe for gravplass. Ethvert begravd lik skal i regelen hvile urørt i jorden 20 år. Kirkelig fellesråd tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på kirkegård. Ved sakkyndig likundersøkelse gjelder reglene i straffeprosessloven § 228.

Askespredning. Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.