partsoffentlighet

Artikkelstart

Partsoffentlighet, eller partsinnsyn, er den regel i forvaltningsretten at partene i en sak som alminnelig regel har krav på å gjøre seg kjent med alle dokumenter i saken, herunder alle innlegg fra andre (Forvaltningsloven § 18). Den som er part i en sak, skal dessuten alltid få et forhåndsvarsel når denne starter, med informasjon om hva saken gjelder og ellers det som hun trenger for å kunne ivareta sine interesser i denne (Fvl. § 16, jf. også § 11 om rett til veiledning). Parten skal i tillegg ha varsel hvis det kommer inn nye opplysninger som kan være avgjørende for utfallet av saken.

Prinsippet om partsoffentlighet gjelder som utgangspunkt ikke for forvaltningens interne saksdokumenter (§§ 18 a og 18 b), men som alminnelig regel har parten krav på å bli kjent med det som står i slike om faktiske forhold (§ 18 c).

Rett til partsinnsyn gjelder også for taushetspliktbelagte opplysninger (§ 13 b nr. 1), men da med forbud mot å meddele og bruke disse utenfor saken (§ 13 b siste avsnitt). Det kan likevel gjøres unntak fra partsoffentlighet om utenriks- eller sikkerhetspolitisk hemmelig informasjon, om forretningshemmeligheter, forskningssideer og -prosjekter som det søkes om offentlig støtte til (§ 19 første avsnitt). Hvis ikke det er av vesentlig betydning for parten, har hun heller ikke krav om innsyn i opplysninger om andres helseforhold eller om andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.

Alle krav om partsinnsyn skal vurderes konkret for den enkelte henvendelse, herunder hvem som spør, hva slags opplysninger det er tale om, og hvor sterkt behov parten har for dette for å kunne ivareta sine interesser i saken (§ 18 siste avsnitt).

I sivil- og straffeprosessen for domstolene er regelen at hver av partene skal ha anledning til å være til stede i rettsmøter og til å gjøre seg kjent med de opplysninger og innlegg som foreligger i saken, og til å uttale seg om disse, se kontradiktorisk prinsipp.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg