Serveringsbevilling, bevilling gitt av kommunen til den som ønsker å drive serveringssted. Serveringsstedet må ha en styrer som skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften. Det skal som hovedregel også være en stedfortreder som kan vikariere når styreren er fraværende. Styreren av serveringsstedet må ha bestått en etablererprøve.