matloven

Matloven, lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet, mv., lov som har som formål å «sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon». Loven skal også «fremme god plante- og dyrehelse» og «ivareta hensynet til aktørene langs hele produksjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet», jf. § 1.

Matloven erstattet helt eller delvis 13 lover: Næringsmiddelloven, moltekartloven, fiskekvalitetsloven, floghavreloven, husdyrloven, plantevernmiddelloven, såvareloven, gjødselvareloven, fôrvareloven, samordningsloven, kjøttproduksjonsloven, fiskesykdomsloven og plantehelseloven.

Lovens § 27 gir myndighetene utvidet plikt til å rapportere og opplyse folk, og dessuten plikt til å offentliggjøre resultater av kontroller: «Ved mistanke om at det kan oppstå fare for menneskers ellers dyrs helse knyttet til inntak av næringsmidler eller fôr, skal tilsynsmyndigheten på eget initiativ gi allmennheten relevant informasjon som den er i besittelse av.»

Strafferammene for overtredelser av bestemmelser i matloven er to år.

Se også Mattilsynet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg