Utnevnelse, den ansettelsesform som brukes ved besettelse av embeter. Se embetsmann.