Murtvang, betegnelsen på det generelle påbud man hadde i eldre bygningslovgivning om oppføring av bygninger av mur eller annet brannsikkert materiale innenfor visse områder, særlig i byer. Bestemmelsene er nå mer nyanserte og terminologien endret.