enkeltvedtak

Artikkelstart

Enkeltvedtak er en betegnelse i forvaltningsloven på realitetsavgjørelse i en sak som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, for eksempel tildeling eller avslag på søknad om byggetillatelse eller trygd, eller påbud om tiltak for å motvirke helseskade på arbeidsplass eller bedre den hygieniske standarden på en restaurant eller et gatekjøkken.

I forvaltningsretten går det et viktig skille mellom enkeltvedtak, som gjelder for én bestemt borger og forskrifter, som gjelder for borgerne generelt.

For enkeltvedtak har forvaltningslovens kapitler IV-VI særskilte regler som skal sikret rettssikkerheten for den saken direkte gjelder («parten»). Parten har krav på forhåndsvarsel når saken settes i gang og har rett til å uttale seg før det treffes vedtak, og han eller hun har rett til å innsyn i og kopi av alle dokumenter i saken (partsoffentlighet). Denne innsynsretten gjelder ikke for rent interne saksdokumenter i forvaltningsorganet, men parten har uansett alltid rett til å bli kjent med alle faktaopplysninger som inngår i saksmaterialet, herunder anslag og prognoser om faktiske forhold. Vedtak skal være skriftlig, og det skal være begrunnet.

Enkeltvedtak kan påklages til overordnet forvaltningsorgan, som kan overprøve alle sider av vedtaket. Også andre enn partene kan ha klagerett, dersom de blir sterkt berørt av vedtaket eller representerer en organisasjon eller lignende som er engasjert på det aktuelle saksområdet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Knut A. Rosvold

ordet "klkemnt" (i 2. vsnitt) må vel være skrivefeil, eller er forvaltningsrett så vanskelig?

svarte Kjell-Olav Hovde

Vet du ikke hva "klkemnt" er? Det er da innlysende. Neida ;-) Takk for påpekning. Det er rettet. Kjell-Olav i redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg