Enkeltvedtak er i forvaltningsloven en realitetsavgjørelse i en sak som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, for eksempel tildeling eller avslag på søknad om byggetillatelse eller trygd, eller påbud om tiltak for å motvirke helseskade på arbeidsplass eller bedre den hygieniske standarden på en restaurant eller et gatekjøkken.

I denne loven er det et viktig skille mellom enkeltvedtak og andre avgjørelser som ikke i seg selv skaper rettigheter og plikt for én bestemt borger – som rent administrative beslutninger, rene uttalelser eller råd, og avtaler – som krever tilslutning fra motparten for å skape rettigheter og plikter. I tillegg må det skilles mellom enkeltvedtak og forskrifter, som er generelle regler som gjelder for alle borgerne på linje med lovbestemmelser.

For enkeltvedtak har forvaltningslovens kapitler IV-VI særskilte regler som skal sikre rettssikkerheten for den saken direkte gjelder («parten»). Parten har krav på forhåndsvarsel når saken settes i gang og har rett til å uttale seg før det treffes vedtak, og han eller hun har rett til å få innsyn i og kopi av alle dokumenter i saken (partsoffentlighet). Denne innsynsretten gjelder ikke for rent interne saksdokumenter i forvaltningsorganet, men parten har uansett alltid rett til å bli kjent med alle faktaopplysninger som inngår i saksmaterialet, herunder anslag og prognoser om faktiske forhold, og rett til innsyn i alle dokumenter som sendes ut til folkevalgte organer i kommune eller fylkeskommune. Partsinnsynet omfatter som alminnelig regel også taushetspliktbelagte opplysninger, men da får parten taushetsplikt om det hen får vite på denne måten.

Vedtaket skal være skriftlig, og det skal gis skriftlig beskjed til parten om dette. Det skal også som alminnelig regel gis skriftlig begrunnelse for det, normalt samtidig med vedtaket.

Enkeltvedtak kan påklages til overordnet forvaltningsorgan, som kan overprøve alle sider av vedtaket. Også andre enn partene kan ha klagerett, dersom de blir sterkt berørt av vedtaket eller representerer en organisasjon eller lignende som er engasjert på det aktuelle saksområdet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Knut A. Rosvold

ordet "klkemnt" (i 2. vsnitt) må vel være skrivefeil, eller er forvaltningsrett så vanskelig?

svarte Kjell-Olav Hovde

Vet du ikke hva "klkemnt" er? Det er da innlysende. Neida ;-) Takk for påpekning. Det er rettet. Kjell-Olav i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg