Eivind Smith, norsk jurist. Dr.juris 1979. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1986. Han har skrevet en rekke bøker og artikler i forvaltningsrett og statsrett, bl.a. Organisasjoner i fiskeriforvaltningen (dr.avh. 1979), Høyesterett og folkestyret (1993) og Forvaltningsrett (7. utg. 2003, s.m. Torstein Eckhoff). Har ledet flere viktige offentlige granskningsutvalg.