Geologer

Geolog, person med geologi som arbeidsfelt eller fag. Geologer har sin utdannelse fra universitetene, oftest med eksamen av høyere grad (f.eks. cand.scient, master- eller doktorgrad) eller som sivilingeniør. Geologer er engasjert med geologisk kartlegging, malmleting, petroleumsundersøkelser, grunnundersøkelser eller ren forskning. De er knyttet til institusjoner som Norges geologiske undersøkelse, Norsk Polarinstitutt, veimyndighetene, stats- og fylkesadministrasjon, videregående skole, universiteter og høyskoler, oljeselskaper og private konsulentfirmaer.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Geologer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel