Geolog, person med geologi som arbeidsfelt eller fag. Geologer har sin utdannelse fra universitetene, oftest med eksamen av høyere grad (for eksempel cand.scient, mastergrad eller doktorgrad) eller som sivilingeniør. Geologer er engasjert med geologisk kartlegging, malmleting, petroleumsundersøkelser, grunnundersøkelser eller ren forskning. De er knyttet til institusjoner som Norges geologiske undersøkelse, Norsk Polarinstitutt, veimyndighetene, stats- og fylkesadministrasjon, videregående skole, universiteter og høyskoler, oljeselskaper og private konsulentfirmaer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Geologer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel