James Hall, amerikansk geolog og paleontolog, særlig kjent for sin påvisning av sammenhengen mellom fjellkjeder og geosynklinaler, og for sitt monumentale verk Paleontology of New York (1847–94), hvor han beskriver over 2000 fossile arter.