François Antoine Alfred Lacroix, fransk mineralog og geolog, 1893 professor ved Muséum d'histoire naturelle i Paris. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911. Kjent for sine fremragende arbeider så vel i mineralogi som i geologi: Les Enclaves des roches volcaniques (1893), Minéralogie de la France et de ses colonies (5 bd., 1893–1913) og Minéralogie de Madagascar (3 bd., 1922–23). Etter utbruddet av Mont Pelée 1902 ble han sendt til Martinique av regjeringen for å studere utbruddet. I La Montagne Pelée et ses éruptions (1904) gav han nye synspunkter for oppfatningen av vulkanenes virksomhet. Studerte også Vesuvs utbrudd 1906.