Johannes Frederik Johnstrup, dansk geolog. Gjorde en stor vitenskapelig og administrativ innsats; innførte istidsteorien i Danmark, grunnla Danmarks geologiske Undersøgelse (1888) og Grønlands geologiske og geografiske Undersøgelse (1876).