Edward Salisbury Dana, amerikansk mineralog, sønn av J. D. Dana, professor ved Yale University. I 1892 utgav han 6. opplag av farens System of Mineralogy, som han siden holdt à jour ved appendikser. 7. opplag, helt omskrevet og sterkt utvidet ved C. Palache, H. Berman og C. Frondel, er utgitt i tre bind (silikat-bindet mangler), og er et anerkjent standardverk i mineralogi. Dana utgav også A Textbook of Mineralogy (1877, ny utgave 1898) og Minerals and How to Study Them (1895); begge er fremdeles i bruk i sterkt reviderte utgaver.