Ole Tobias Grønlie, født i Rana, norsk kvartærgeolog og skolemann. Cand.real. 1903, dr.philos. 1925. Overlærer (lektor) i Tromsø 1913, rektor i Bodø 1927–41. Grønlie skrev en rekke viktige kvartærgeologiske avhandlinger om strandlinjer og landhevninger.