John Walter Gregory, britisk geolog og utforsker, president for Geological Society of London fra 1928 til 1930, kjent for sitt bidrag til glasiologi og til geografi og geologi i Australia og Øst-Afrika.