Friedrich Johann Karl Becke, født i Praha, østerriksk mineralog og petrograf, professor i Wien 1907–27. Er kjent for sine nyskapende ideer over bergartenes metamorfose og for å ha utviklet nye metoder til bestemmelse av bergartenes mineraler ved hjelp av polarisasjonsmikroskopet (den konoskopiske metode til bestemmelse av optiske aksevinkler, Beckes lyslinje for vurdering av relativ lysbrytning på korngrenser). Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.