Ivar Werner Oftedal, født i Larvik, norsk mineralog og krystallograf. Dr.philos. 1941, professor i mineralogi og geologi ved Universitetet i Oslo 1949–64. Utgav avhandlinger om mineralogiske, geokjemiske og krystallografiske emner.