Wilhelm Hermann Abich, tysk mineralog, geolog og oppdagelsesreisende. 1842 professor i Dorpat (Tartu), og fra 1853 medlem av vitenskapsakademiet i St. Petersburg. Fra 1877 levde han i Wien. Reiste i Kaukasia og Iran.