William Smith, britisk ingeniør og geolog. Ved kanalbygging i England 1798 fant han at de forskjellige lag i sedimentære bergarter fra jura hadde sine karakteristiske fossiler (ledefossiler), og at man ved hjelp av dem kunne bestemme den relative alder av lagene. Grunnla på denne måten den moderne stratigrafien, som i de neste 20–30 år fikk en rivende utvikling. Utarbeidet også 1815 det første virkelige geologiske kart over England.