Henrich Neumann, født i Skjåk, norsk geolog. Fra 1966 professor i krystallografi, mineralogi og petrografi. Hans arbeidsområde var systematiske undersøkelser av Norges mineraler og mineralforekomster.