Abraham Gottlob Werner, tysk mineralog og geolog, grunnlegger av den moderne geologi, professor ved bergakademiet i Freiberg fra 1775. Werner var den fremste representant for neptunismen, og mente at alle bergarter var avsatt i vann, eller dannet på grunn av vannets virkning. Den norske geologen og første professor i faget, Jens Esmark, var student hos Werner i Freiberg, og hans etterfølger, B. Keilhau var også sterkt påvirket av Werners ideer.