Harald Bjørlykke, født i Ås, sønn av Knut Olai Knutsen Bjørlykke, norsk geolog, dr.philos. 1935, 1952 sjef for A/S Norsk Bergverk, 1958 direktør Norges geologiske undersøkelse, 1966 professor i geologi NTH. En rekke arbeider innen mineralogi og malmgeologi.