Gunnar Holmsen, født i Røros, norsk geolog, bror av bergmester A. Holmsen. Cand.real. 1905, dr.philos. 1914, statsgeolog 1918–50. Holmsen arbeidet innen mange grener av geologien, særlig med kvartær- og ingeniørgeologi og han publiserte en rekke arbeider innen disse fagene.